КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ

Школа креативног писања, читања и правилног говора је програм који деци пружа могућност да развију лични однос према литерарном штиву које читају, да импресије науче да препричају (писаним или усменим путем), што је неопходна почетна основа за квалитетно писано изражавање.

Овај метод рада код деце развија машту, инсистира на субјективном доживљају, на потпуно личној рецепцији дела, а и на свим стилским, језичким и правописним нормативима како би писани радови које деца стварају имала квалитет садржајних и озбиљних књижевних састава.

Курс је организован уз помоћ програмираних листова (који су унапред припремљени за свако дете) и креће од врло једноставних методских јединица до потпуно сложених.

Методске јединице у првом делу од месец и по дана покривају следеће:

  • Прављење описа
  • Претварање расположења у супротно
  • Састављање приче из неповезаних сегмената
  • Необично и чудно
  • Емотивни доживљај
  • Препричавање

У зависности од брзине напредовања групе и савладавања градива, наредне методске јединице договарали бисмо у заједничком раду.

Начин рада: рад у групи са највише 8 полазника исте или приближне старосне групације. Обезбеђен је материјал. Први час је бесплатан.

Узраст полазника: од 8 година навише. Рад је могуће спровести са децом која умеју да читају и пишу.

Време трајања: Један двочас недељно (90 минута)

Цена по детету: 3.900,00 (на месечном нивоу)

Термини: У току је формирање група

Предавач и модератор: Александра Вићентијевић, дилпомирани филолог смера за општу књижевност са теоријом књижевности. Поред рада на бројним програмима за децу, поседује богато искуство у раду на овом програму (више година у оквиру Дечјег одељења Библиотеке града Београда, више година у Библиотеци „Милутин Бојић“ и три једнонедељна курса креативног писања – од по четири часа дневно – у Библиотеци и читаоници у Херцег Новом, више организованих Школа креативног писања online), аутор програма за подстицање читања Читам, па шта (www.citampasta.rs)

Оставите одговор