Мали виртуози

Музичке радионице за децу (3 – 4 године и 5 – 7 предшколски узраст)
Дете поседује музичке потенцијале и активан је учесник у сопственом музичком развоју. Важну улогу у музичком развоју детета има социјално окружење које је богато интеракцијом музичких симбола (звук, глас, тон, динамика, темпо…)

Музика емоционално обогаћује дете, провоцира топао и близак однос са људима и околином. У музичким активностима и игри, дете упознаје своје музичке могућности, ствара сопствене начине музичког изражавања и репродуковања; открива и упознаје скоја опажања, осећања, потребе, маштања, идеје и мисли, своје креативне домете.

 

Шта радимо на музичким радионицама?

Путем разноврсних музичких игара упознајемо свет музике. Користимо инструменте, глас и покрет како бисмо креирали различите музичке облике. Обухватајући све облике изражавања радимо на ослобађању, самопоуздању и социјализацији деце предшколског узраста.

Овај програм је одлична припрема за музичке школе и свирање инструмента. Настојимо да децу упознамо са свим музичким инструментима, како би касније сами могли да одлуче који инструмент желе да свирају

Концепт часа обухвата широк спектар садржаја:

 

  • певање песмица које су прилагођене годинама (развија музикалност, машту, самопоуздање и ослобађа од сопствене напетости)
  • свирање орфовог инструментаријума
  • развој ритма помоћу бројалица и свирања перкусија
  • музичке истраживачке игре
  • упознавање са нотним симболима и музичким језиком кроз занимљиве задатке и симболе
  • слушање музике
  • јавни наступ на крају сваког тромесечја

 

Организација рада

Ради се једном недељно у трајању од 45 минута. Максимум број полазника је 10 а минимум 6 да би се формирала група.

Програм се базира на два циклуса током школске године. Први почиње у септембру и траје до јануара (18 недеља) а други почиње у фебруару и траје до јуна (18 недеља). Цена за сваки семестар је 12500 динара и могуће је плаћање у пет месечних рата по 2500 динара, а последњу рату је потребно платити пре завршетка циклуса.

Са радом почињемо 18.септембра а предвиђени завршетак је 25. јуна.

Термин часова: Субота у 11.15


Пријавите се за програм “Мали виртуози”Фотографије са часа