Никола Косић

ПРЕДАЈЕ: Сликарство за одрасле

Рођен 1993. у Београду.

Образовање:
Факултет примењених уметности у Београду – Сликарство
Факултет примењених уметности у Бечу – Сликарство

Групне изложбе:

2017
Отварање Галерије Квака 22, Београд
2016
НИШ АРТ Фондација, “Младост” Ниш, Београд
13. Интернационални бијенале минијатура, Горњи Милановац
“Јунски рок”, Установа културе Вук, Београд
“Класа 52”, Квака 22, Београд
“ФЕСТУМ” СКЦ, Београд
2015
“16x”, Беч, Аустрија
2014
“Портрет” Калемегданска тврђава, Београд
“Фестум” студентски цртеж, СКЦ, Београд
“Бијенале студенстке графике”, СКЦ, Београд
2013
Еx Yu конкурс за графику”
“Бијенале суве игле”, Ужице
2011
“Спорт, наука, уметност”, дизајн постера
Фестивал “СВУРФ”, дизајн постера
2010
“Фестивал “СВУРФ”, дизајн постера

Самостална изложба
“Путокази”, Квака 22, Београд, 2016.

Награде:

Награда за цртеж “Миодраг Вујачић Мирски” 2014.
Награда за решење плаката “Спорт, наука, уметност” 2011.
Награда за решење плаката “СВУРФ” 2011. , 2010.

Остале активности:

Члан уметничког удружења Квака 22, које се бави стварањем и промоцијом културе у Београду, Србији.