О нама

Артистикум је центар који се бави подучавањем и креативним усмеравањем деце, младих као и старијих полазника, из области ликовне и музичке уметности. Настали смо из жеље да се уметничка сцена Београда непрестано развија и истражује у циљу уметничке одрживости, те се и јасно изјашњавамо као „Центар за едукацију и развој уметности“ који се шири и развија ка свим ликовним и музичким остварењима.

Вођени веровањем да уметници представњају есенцијлни фактор у друштву, Артистикум пружа динамично и изазовно окружење у којем ученици стичу многобројна искуства и праксу из области музике и примењене уметности. Настава се одвија у предивном амбијенту одговарјући захтевима постављеног задатка у погледу опремљености простора и доступности локације у згради пословног система „Ђуро Салај“ АД у Ресавској 78.

Ликовни кабинет

Сви програми су прилагођени узрастима полазника који би у континуираном периоду били обучавани од стране младих, даровитих и перспективних уметника, професора и потврђених стручњака у педагошком раду из одређених области уметности.

Подстичемо развој креативног капацитета код деце, младих као и код старијих полазника. Радимо са посебом пажњом , предано и стрпљиво уверени да у свакој особи постоји стваралачки потенцијал.

Час музике и певања

Користећи се одговарајућом стручном методологијом настојимо да тај потенцијал препознамо са циљем систематичног развоја, напретка и практичне примене.  Тежимо јачању и неговању стваралачких потенцијала и развоју принципа уметничког ума код Ваше деце. Усвајање и развијање принципа уметничког ума помаже да се сваком животном и професионалном задатку прилази са циљем стварања ремек дела.

Приступ планирања сопстевеног живота, будућности, каријере, као и приступ креирању највећег уметничког дела.

Живот и јесте уметност и уметност и јесте живот.

Час сликања и цртања

„Карика која недостаје” између живота и уметности јесте уметнички ум – АртистикУМ. Највећа предност усвајања и развоја принципа уметничког ума јесте у приступу и перцепцији према себи и окружењу. На себе и свет око себе гледа се другачијим очима, све је плод непрекидног стваралаштва и од нас се очекује да се у том духу понашамо и да се у тај и такав процес укључимо као ствараоци. Потребна је само вештина.

Радови полазника

Добродошли у Артистикум центар – Центар уметничких умова!