Оља Њаради

Оља Њаради

ПРЕДАЈЕ: певање (фонопед, дефектолог)

Оља Њаради је рођена 1985. године у Суботици. 1999. године је завршила основно музичко образовање у Музичкој школи у Суботици. 2010. године је завршила Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду, и стекла звање мастер дефектолог – логопед. 2011. године је завршила приправнички стаж у Клиници за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију Клиничког центра Србије, где је специјализирала фонопедију.

Након завршетка основне музичке школе, упоредо са формалним образовањем, наставља да се бави музиком као вокална извођачица традиционалног певања у групама ‘Искон’ из Суботице, и ‘Теодулија’ и ‘Бело платно’ из Београда. Такође, била је чланица хора духовне музике ‘Мелоди’ из Београда и вокална солисткиња бенда ауторске музике ‘Цадабра’ из Суботице.

Има дугогодишње искуство бављења савременим балетом. Верује у нераскидиву везу музике и плеса, гласа и покрета, јер ритам и мелодија музике одређују меру и амплитуду покрета у плесу, а сами покрети су оно што генерише и подржава глас. Ова веза је оно што у свом раду наставља да истражује.