SEPTEMBARSKI UPIS!

U daljem tekstu možete pronaći termine upisa i termine početka nastave za sve programe našeg centra.

Svaki naziv programa Vas vodi ka linku detaljnijih informacija.

MUZIČKI PROGRAMI
-Upis /GITARA / 25. i 26. avg. od 12 do 16č
Nastava počinje 2.9.
-Upis /PEVANJE / 25. i 26. avg. od 12 do 16č
Nastava počinje 2.9.
-Upis /TAMBURICA / 25. i 26. avg. od 12 do 16č
Nastava počinje 1.9.
-Upis /KLAVIR/ 25. i 26. avg. od 12 do 16č
Nastava počinje 10.9.
-Upis /BEBE SENIORI/ 25. i 26. avg. od 12 do 16č
Nastava počinje 10.9.
-Upis /MALI VIRTUOZI/ 13. -17. sep. od 17 do 19č
Nastava počinje 18.9.

LIKOVNI PROGRAMI
-Upis /MALI ISTRAŽIVAČI/ 25.avg. od 12 do 16č
Nastava počinje 1.9.
-Upis /SLIKARSTVO ZA MLADE/ 26.avg. od 14 do 19č
Nastava počinje 2.9.
-Upis /SLIKARSTVO ZA ODRASLE/ 1.sep. od 14 do 16č
Nastava počinje 2.9.
-Upis /MODNI DIZAJN/ 25.avg. od 14 do 16č
Nastava počinje 1.9.
-Upis /GRAFIKA/ 3.okt od 18 do 21č
Nastava počinje 3.10.