Упис у школу гитаре

У нашој школи гитаре полазници ће имати прилику да се упознају са инструментом као и да науче да га свирају. Часови гитаре се могу одржавати у групама али и индивидуално.

Индивидуална настава намењена је полазницима свих узраста и омогућава сваком полазнику да креира свој сопствени музички пут и подстиче целокупан развој личности. Групна настава намењена је полазницима од 5 до 15 година, кроз овакав начин рада деца много брже усвајају, више су мотивисана за рад и развијају самопоуздање. Кроз  часове полазници се упоредо упознају како са техником свирања гитаре тако и са теоријом солфеђа која је неопходна за читање нотног текста. Важно је поменути да овај програм обухвата и јавни наступ, завршни концерт на коме учествују сви полазници школе Артистикум.

Актуелно: 20% попуста на групну наставу у новембру!

 


ПЛАН ОБУКЕ

Обучавање ученика без претходног знања

– Упознавање ученика са инструментом
– Учење основних техника свирања (које се користе у већини музичких жанрова, хармонија, ритмика, мелодија)
– Упознавање ученика са музичким жанровима где је гитара неопходан инструмент (слушање, дискусија, анализа)
– После савладаних основних техника свирања усмеравање ученика ка жанру или више жанрова према којим ученик покаже интересовање
– Учење техника свирања одређеног жанра и усавршавање истих

Обучавање ученика са одређеним знањем свирања

– Препознавање степена знања (корекција недостатака)
– Учење техника свирања и унапређење истих

Циљ нам је да код ученика, осим научених и савладаних техника свирања развијемо и креативност у свирању и стварању музике.


Начин рада: рад у групи или индивидуално. За неколико пробних часова обезбеђујемо коришћење акустичне гитаре за време часа.
Узраст полазника:
Групна настава од 5 до 15 година.
Индивидиална настава – за све узрасте
Време трајања: једном или два пута недељно.
Цена по полазнику:
Групна настава: 3.900,00 рсд  месечно.  3.100,00 рсд у новембру! (попуст 20%)
Индивидуални часови: 2.000,00 рсд по часу.
Предавач: Михаило Златковић