Вук Вукановић Перић

ПРЕДАЈЕ: Линорез

Рођен је 1986.године у Београду, 2005. уписао Филозофски факултет Универзитета у Београду на катедри за Историју уметности. Дипломирао 2011.године на Факултету примењених уметности на одсеку примењено сликарство у класи професора Синише Жикића. Од 2013. стекао статус члана Сликарско – графичке секције у Удружењу ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије.

Важније изложбе:
2015. Групна међународна изложба Фестивал ,, ДЕВ9Т ‘’ Клуб љубитеља тешке индустрије, Стара Циглана, Београд
2013. XIV Изложба АРТ – МАРКЕТ 12. СОБА – 10 уметника. Кућа Краља Петра I, Београд
2012.“XIX  београдска МИНИ-АРТ”, Галерија Сингидунум, Београд
2012. Изложба ,, Млади “ Галерија Мацут, Нови Сад
2012. VII Изложба ,, Младост 2012 ” Ниш Арт Фондација, Београд
2011. XVIII београдска МИНИ-АРТ сцена”, Галерија Сингидунум, Београд
2011. Изложба ,, Уметност и лопате –пројекат рециклаже простора“, Зграда Експедиције Инекс филма, Београд
2011. Изложба дипломских радова студената ФПУ –Музеј примењених уметности, Београд
2011. Изложба ,, Жврљ Арт “, Београд
2011. Изложба студената галерија ,,БАБ”, Народни Универзитет Божидара Аџије, Београд
2010. Изложба студената Универзитета у Београду ,,Фестум “– Студенски културни центар, Београд
2009. Изложба студената Факултета примењених уметности, Галерија ,,Острво”, Београд
2005. Изложба матурских радова Школе за дизајн ,, Диплома 05”, Музеј Примењених уметности, Београд

Пројекти:
2012. Објављени радови из ликовне мапе из предмета методика ликовне културе – књига Методика васпитања и образовања ауторке професорке Сање Филиповић Универзитета уметности у Београду.