fbpx

Blog

Četiri razloga zbog kojih bi trebalo uključiti muziku u rani razvoj deteta

Četiri razloga zbog kojih bi trebalo uključiti muziku u rani razvoj deteta

1. Umetnost angažuje decu kroz multisenzorno učenje Deca prirodno reaguju na mogućnost muiltisenzornog učenja, kao što su muzika i vizuelne umetnosti. Svako od naših pet čula (vid, miris, ukus, dodir) aktivira specifične neurone u mozgu. Za malu decu, multisenzorne aktivnosti pružaju više mogućnosti za učenje nego aktivnosti samo jednim čulom jer se veći deo mozga uključuje pri učenju. Na primer, na časovima muzike deca doživljavaju multisenzorno učenje kada slušaju i imitiraju životinjske zvukove glasom ili instrumentom, vide životinje u priči , a zatim…

Značaj muzike u ranom razvoju deteta

Značaj muzike u ranom razvoju deteta

Sve više se govori o ranom razvoju deteta i kako on utiče na dalji život i razvoj. Poznato je da deca do treće godine najbolje uče i upijaju svet oko sebe. Rečeno stručnim jezikom, kod deteta se stvara najveći broj nervnih veza u mozgu baš u ovom periodu. Što više pokreta dete napravi, formiraće se veći broj veza izmedju nervnih ćelija (sinapsi). U sinapsama se kasnije luče tzv.medijatori (adrenalin, acetil holin, serotonin…) Mnoge studije koje su proučavale značaj muzike u ranom razvoju dece…

Crtež kao osnova svih vizuelnih umetnosti

Crtež kao osnova svih vizuelnih umetnosti

Crtež kao osnova svih vizuelnih umetnosti “Crtanje je pre svega, gledati očima, posmatrati i otkrivati. Crtanje je učenje kako da gledamo.” Le Korbizje Prve stvari za koje znamo da je čovek stvorio na Zemlji jesu CRTEŽI. Nije pismo, nisu zgrade, već CRTEŽI. Učiti kako da crtamo je vrlo važan faktor u oblikovanju našeg bića. Ako ne znaš da crtaš to znači da nemaš dovoljno razvijenu vizuelnu percepciju, a crtanjem podstičemo vizualizaciju i učimo da bolje razumemo „ples“ linija i oblika oko nas. Ako…

„Kako da odabereš zanimanje?“ SLIKAR ili magija na platnu

„Kako da odabereš zanimanje?“ SLIKAR ili magija na platnu

„Kako da odabereš zanimanje?“ SLIKAR ili magija na platnu Sve što pada iz četkice slikara prethodno biva propušteno kroz filter njegove mašte i emocija. Galerije i muzeji puni su slika koje ostavljaju bez daha. Ponekad, kao Mona Liza Leonarda da Vinčija, izazivaju brojne diskusije o tome na šta je mislio umetnik dok je stvarao delo ili koga zaista predstavlja slika. Nekad izgleda da je posao slikara tako običan, jer on „jednostavno“ slika…Portrete, pejzaže, mrtvu prirodu, apstrakcije – sve što mu sugerišu mašta i…

Zašto je stvaralaštvo važno?

Zašto je stvaralaštvo važno?

Zašto je stvaralaštvo važno?   Stvaralaštvo ili kreativnost se najšire gledano izražava u čovekovoj sposobnosti samoostvarivanja u svetu koji ga okružuje, u konstruktivnom i produktivnom mišljenju i ponašanju kojim unosi promene u ovaj svet, a time i u samoga sebe. Prepoznatljive osobine koje kreativna, stvaralačka osoba ima su sledeće: – fluentnost ideja – fleksibilnost – originalnost – neukalupljenost – divergentno mišljenje – intelektualna inicijativa   Dečije stvaralaštvo i kreativnost značajne su poluge u sveukupnom dečijem razvoju. „Dečije sposobnosti su mnogo veće nego što…