1. Umetnost angažuje decu kroz multisenzorno učenje

Deca prirodno reaguju na mogućnost muiltisenzornog učenja, kao što su muzika i vizuelne umetnosti. Svako od naših pet čula (vid, miris, ukus, dodir) aktivira specifične neurone u mozgu. Za malu decu, multisenzorne aktivnosti pružaju više mogućnosti za učenje nego aktivnosti samo jednim čulom jer se veći deo mozga uključuje pri učenju. Na primer, na časovima muzike deca doživljavaju multisenzorno učenje kada slušaju i imitiraju životinjske zvukove glasom ili instrumentom, vide životinje u priči , a zatim se kreću kao one. Osim toga, aktivnosti koje uključuju više čula istovremeno ostavljaju trajnje utiske i duže ostaju zapamćene od onih koje uključuju samo jedno čulo.

2. Muzičke aktivnosti stimulišu razvoj u svakom delu mozga

Istraživanja su dokazala da muzička edukacija deci naročito pruža kognitivne prednosti. Uključivanje muzike i pokreta u edukaciju deteta stimuliše sve delove mozga, uključujući: vid, sluh, ravnotežu, govor, ponašanje, osećaj, spoznaju, pokret i emocije.

3. Nastava umetnosti i muzike uči decu da vole učenje i školu

U jednom se svi slažemo. Želimo da deca zavole učenje i školu. Na kraju krajeva, to će nam olakšati rutinu buđenja i posle podnevnu izradu domaćeg zadatka. Na pitanje „ Koji je tvoj omiljeni predmet u školi?“, kod male dece, odgovor su uvek umetnost i muzika. Zašto? Zato što je zabavno!  Deca koja aktivno učestvuju u sviranju muzike zajedno uče timski rad, dele i slušaju jedni druge – takođe uče i vrednost sopstvenih ideja. Pored toga, muzičke aktivnosti mogu pomoći deci da nauče samoregulaciju, sposobnost da regulišu misli, osećanja i akcije. Sve zajedno, ove veštine se pretvaraju u spremnost za učenje i uspeh u školi.

4. Uključivanje roditelja u zajedničke muzičke aktivnosti

Deci u najmlađem periodu veoma je važno okruženje iz kog crpe informacije. Ukoliko su okruženi roditeljima i pozitivnim, nasmejanim predavačima tokom časa oni stiču utisak da je učenje zabavno. Roditelji koji podržavaju rano uključivanje muzike u razvoj deteta shvataju koliko je to važno za detetov razvoj i imaju jedinstvenu priliku da se dodatno povežu sa svojim detetom. Kasnije, deca kod kuće zajedno sa roditeljima ponavljaju sve što su naučili na časovima i imaju mogućnost da se na pravi način zabave u slobodno vreme. Artistikum centar upravo pruža ovakvo okrućenje u kome deca uče i zabavljaju se na najbolji način.

Marija Arandjelović

muzički pedagog,

autor muzičkih programa za uzrast od 1 do 7 godina