Zašto je stvaralaštvo važno?

 

Stvaralaštvo ili kreativnost se najšire gledano izražava u čovekovoj sposobnosti samoostvarivanja u svetu koji ga okružuje, u konstruktivnom i produktivnom mišljenju i ponašanju kojim unosi promene u ovaj svet, a time i u samoga sebe.

Prepoznatljive osobine koje kreativna, stvaralačka osoba ima su sledeće:

– fluentnost ideja

– fleksibilnost

– originalnost

– neukalupljenost

– divergentno mišljenje

– intelektualna inicijativa

 

Dečije stvaralaštvo i kreativnost značajne su poluge u sveukupnom dečijem razvoju.

„Dečije sposobnosti su mnogo veće nego što možemo i da zamislimo!“

Pružimo deci mogućnost da samostalno nešto stvore, da ih ne prekidamo i ne ispravljamo.

„Pomozi mi da uradim sam!“

 

Fokusiramo se na učenje koje je bazirano na iskustvenom doživljaju i uverenju da se deci moraju ostaviti neograničene mogućnosti u traženju načina da izraze sebe. Osećaj samostalnosti je direktno povezan sa uspehom u porodici, vrtiću, školi, životu itd.

U savremenom svetu, kada obrazovanjem sve više dominiraju tabele na kojima se porede ocene i akademski učinak, umetnost predstavlja jednu od poslednjih oblasti gde je deci dopušteno da istinski istražuju i donose samostalne odluke.

Umetničke aktivnosti mogu da pomognu u najširem smislu

 

„Ako decu ne naučimo ničemu osim pukih informacija, osudili smo ih na neuspeh.“

Od stimulisanja čula i sticanja samopouzdanja, do razvoja socijalnih sposobnosti kod deteta, kao i sposobnosti za rešavanje problema. U dečijoj psihologiji, umetnost zauzima veoma značajno mesto. Podstiče decu ka maštovitosti , razvijanju divergencije i prikazivanju svog ličnog doživljaja kako u emocionalnom tako i u psihološkom smislu.

Ne uzimajte umetničke kreacije vašeg deteta zdravo za gotovo

Umesto da ih posmatrate samo kao finalni proizvod , obratite pažnju na ono što dečijoj kreaciji daje pravi smisao, a to je kreativni proces. Treba se boriti za korisno utrošeno vreme i ne dozvoliti da se potisnu kreativnost i znatiželja kod dece, naročito u ispoljavanju intelektualnih sposobnosti u kojima će uvideti kvalitet i potrebu ka iskazivanju i realizovanju svojih umetničkih potencijala.Umetnost pomaže detetu na putu ka samostalnosti

Jedna od mnogih prednosti umetnosti leži u tome što se ona može primeniti za stimulisanje čula i podsticanje prirodne radoznalosti dece. Ona omogućuje detetu da kreira sopstveni put u istraživanju ideja i koncepata, kao na primer kada otkriva efekte mešanja boja, kombinacije oblika ili razlike između teksture materijala. Deca otkrivaju radeći stvari, što podrazumeva spoznaju šta nije moguće, a šta je moguće uraditi.

Razvijanje intelekta i podsticaj druželjubivosti

Deleći materijale i sarađivajući na timskim kreativnim projektima, deca uče da sarađuju sa drugima, pregovaraju i rade kao tim. Tako im postaje lakše da razumeju sebe, a i druge.

Umetnost razvija i povezuje motorni sistem mozga, razvija čulo vida i sluha, snaži koordinaciju, koncentraciju i memoriju. Fini pokreti prstiju, šake i zgloba šake koje dete izvodi dok drži četkicu, svira instrument, crta i boji, pomažu pri razvoju motornih sposobnosti dece.

Zaključna misao – kreativni apel

Današnji naučnici su u situaciji da, kao nikada do sad, protumače na koji način mozak funkcioniše. Oni znaju da bogato iskustvo stvara „bogat mozak“, kao i da beba dolazi na svet pripremljena za prihvatanje različitih stimulacija. Ova činjenica izbacuje u prvi plan ulogu roditelja, koji treba da svom detetu omogući brojna, svakodnevna i obogaćena iskustva, koja će podstaći razvoj detetovog uma.

Osim što je izuzetan doživljaj, muzikom i umetnošću roditelji mogu da podstaknu intelektualni razvoj svog deteta, uvećaju njegov kapacitet za učenje i na divan način obogate njihov život.

 

Fotografija: Ana Marković @la.lanna