Sve više se govori o ranom razvoju deteta i kako on utiče na dalji život i razvoj. Poznato je da deca do treće godine najbolje uče i upijaju svet oko sebe. Rečeno stručnim jezikom, kod deteta se stvara najveći broj nervnih veza u mozgu baš u ovom periodu. Što više pokreta dete napravi, formiraće se veći broj veza izmedju nervnih ćelija (sinapsi). U sinapsama se kasnije luče tzv.medijatori (adrenalin, acetil holin, serotonin…)

Mnoge studije koje su proučavale značaj muzike u ranom razvoju dece zaključile su da je period od rodjenja do šeste godine presudan za muzički razvoj dece. Takodje, zaključili su da deca percepiraju i izražavaju muziku na potpuno drugačiji način nego što to čine odrasli.

Prema Harvardovom psihologu Hovardu Gardneru (1983), muzička inteligencija jednako je važna za logičku – matematičku inteligenciju, jezičku inteligenciju, prostornu inteligenciju, telesno – kinestetsku inteligenciju, interpersonalnu inteligenciju i intrapersonalnu inteligenciju.

Stvaranje muzike jednako je osnovna veština kao hodanje ili pričanje. Naučnici smatraju da je poželjno da deca budu muzički obučavana i da svako ima pravo da peva i maršira u ritmu. Da bi se detetu obezbedilo sveobuhvatno iskustvo u učenju, muzika mora biti uključena u rano detinjstvo.

REČ AUTORA TEKSTA:

Ovaj i svi naredni muzički tekstovi biće potkrepljeni kako naučnim činjenicama tako i iskustvom rada sa decom od najranijeg doba. Potrudiću se da vam približim deo iskustva i zaključke do kojih  sam došla u radu sa decom. Cilj ovog bloga jeste podizanje svesti o značaju ranog razvoja kao i veoma povoljnog uticaja muzike na rani razvoj dece.

Marija Arandjelović

muzički pedagog,

autor muzičkog programa Bebe seniori