Razno

MOĆ I ULOGA NASTAVNIKA

MOĆ I ULOGA NASTAVNIKA

Nastavnik predstavlja važnu kariku u životu đaka i doprinosi njihovom razvoju. On ima najveći uticaj na detetov život i to odmah posle roditelja i prijatelja. Nastavnici provode puno vremena sa decom i među njima se stvara duboko poverenje i povezanost, čime se formira odlična atmosfera u kojoj dete i nastavnik imaju korist od ove dvosmerene saradnje. U radu sa decom trudim se da budem fleksibilna. Kruta osoba ne može naučiti decu  da budu samostalna i samodisciplinovana. Deci je potrebna sloboda da bi uspela…

MODNI KREATOR ili bezgranična mašta

MODNI KREATOR ili bezgranična mašta

MODNI KREATOR ili bezgranična mašta Kreatori mode odlučuju o tome šta će se nositi u nekoj sezoni i kako će biti obučeni ljudi skoro u čutavom svetu. Kreiranje mode je veoma zanimljiv posao za osobe sa bujnom maštom. U tišini modnog ateljea nastaju kreacije (haljina, žaketa, pantalona, tašni, kapa i šešira, rublja…), koje potom oduševljavaju na modnim revijama i foto-sesijama. Ipak, od kreacije do krajnjeg proizvoda dug je put. Kreator najpre traži inspiraciju iz koje će u njegovoj glavi nastati originalna ideja za…

Zašto je stvaralaštvo važno?

Stvaralaštvo ili kreativnost se najšire gledano izražava u čovekovoj sposobnosti samoostvarivanja u svetu koji ga okružuje, u konstruktivnom i produktivnom mišljenju i ponašanju kojim unosi promene u ovaj svet, a time i u samoga sebe. Prepoznatljive osobine koje kreativna, stvaralačka osoba ima su sledeće: fluentnost ideja fleksibilnost originalnost neukalupljenost divergentno mišljenje intelektualna inicijativa Dečije stvaralaštvo i kreativnost značajne su poluge u sveukupnom dečijem razvoju. „Dečije sposobnosti su mnogo veće nego što možemo i da zamislimo!“ Pružimo deci mogućnost da samostalno nešto stvore, da…