Started on January 1, 1970
Arras-5B9A4033

Kurs tkanja

4000rsd/mesečno

Opis programa

U tkačkoj radionici polaznici se upoznaju sa osnovama dizajna tkanine kao i same tehnike tkanja. Upoznaju se sa različitim tipovima prepletaja. Nakon pronalaženja dizajnerskog rešenja, ideju prenosimo na tkačku šemu u određenoj vrsti prepletaja, a prema šemi polaznik tka unikatnu tkaninu. Tkanine se tkaju na ručnim razbojima dimenzija 34cm x 50cm. 

Tkanje predstavlja tehnološki proces izrade tkanina uzajamnim preplitanjem dva sistema žica. Jedan sistem žica ide uzduž tkanine i naziva se osnova, a drugi po širini tkanine i naziva se potka. Raznovrsnim ukrštanjem ova dva sistema nastaju tkanine različitih osobina, izgleda i struktura. Postoje različite pretpostavke o tome kada je čovek počeo da se bavi tkanjem. Većina narodnih predanja širom sveta nastanak tkanja vezuje za čovekovo posmatranje prirode i uočavanje mogućnosti preplitanja grana drveta ili lišća bambusa.
Kurs je namenjen i za mlade i za odrasle.

Sav materijal je obezbeđen i uračunat u cenu.

Termin (grupna nastava od 8 – 10 polaznika):

Subota od 13:00h do 15:00h (mladi)

Nedelja od 16:00h do 18:00h (odrasli)

Cena po polazniku: 4.000,00 rsd (na mesečnom nivou)

Probni čas: 700 rsd

Predavač: Gorica Roksandić

Kurs tkanja