Started on January 1, 1970
selfp

Moderna kaligrafija

3600rsd/mesečno

Opis programa

Umetnost kaligrafije je osobena disciplina likovnog izražavanja. To je umetnost davanja forme znakovima na izražajan, humoristički i vešt način.

Polaznici će savladati vizuelnu pismenost i upoznati čarobni svet kaligrafije kroz istoriju. Program obuhvata upoznavanje sa različitim vrstama pisama kroz istoriju, postupak rada, primena na papiru. Polaznici će učiti o savremenoj kaligarfiji i njenoj primeni u kombinaciji na različitim slikarskim podlogama (akvarel, tuš, akril). Veštinom pisanja perom i mastilom u današnje vreme ne mogu da se pohvale mnogi, zato je kaligrafija danas retka, ali i pomalo potisnuta veština. Po svojoj prirodi je najbliža knjizi, književnosti, a po suštini  još bliža muzici. Kaligraf se poput muzičara bavi komponovanjem slovnih tonova svrstavajući ih u skladan odnos, upotrebljavajući svetle i tamne tonove njihovih duktusa i prilagođavajući ih željenom ritmu.

Sav materijal je obezbeđen i prvi čas je besplatan.

Cena po polazniku: 3.600,00 (na mesečnom nivou)

Predavač: Ana Đapović

Moderna kaligrafija