Started on 01.01.1970.
5I3A2472 (Large)

Muzičke maštalice

3000 rsd/mesečno

Opis programa

(4-6g.)

Muzički program namenjen malim ljubiteljima muzike je program koji pokreće njihovu maštu. Širok spektar muzičkih aktivnosti unapređuje njihove jezičke veštine, pojačava samopouzdanje, nezavisnost i socijalno-emotivne veštine.

Šta radimo na časovima? Doživljavamo različite zvukove i učimo na koji način se zvuk stvara, kroz pevanje pričanje ili sviranje muzičkih instrumenata. Akcenat stavljamo na ritam, muzičke obrasce i sviranje u ansamblu. Zajedničko sviranje kod predškolaca razvija mogućnost funkcionisanja u grupi.

Šta razvijamo? Kod dece se razvijaju pažnja i fokus, jača sposobnost memorije, sposobnost prepoznavanja obrazaca i nijansi zvuka (važna veština za učenje muzike i jezika). Deca takođe razvijaju kritičko razmišljanje i veštinu rešavanja problema.

Način rada: Rad u grupi od 4-8 polaznika. 

Organizacija nastave: Radionica se održava dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta.

Termin nastave:

Subota:10.15-11h

Cene:

Probni čas – 1000 rsd

Jednom nedeljno – 3.000,00 rsd (na mesečnom nivou)

Dva puta nedeljno – 5.000,00 rsd (na mesečnom nivou)

Predavač : Nina Martinović

Muzičke maštalice 3-5g.