Started on January 1, 1970

Online časovi pevanja

od 7000 rsd/mesečno

Opis programa

Program je namenje deci od 7+ godina, ali i odraslima.

Cena za 4 časa od 45 minuta iznosi 7.000 dinara

Cena za 8 časova od 45 minuta iznosi 12.000 dinara

Predavači: Mina Gligorić / Marija Vujić

Online časovi pevanja