Started on January 1, 1970
5I3A2594 (Large)

Škola gitare

od 7000 rsd/mesečno

Opis programa

                                    

Program GITARA u Artistikum centru omogućava svakom polazniku da se priprema za ispite britanskog programa za popularnu muziku RSL kao i za ispite u klasičnoj državnoj muzičkoj školi.

Polaznik se na upisu opredeljuje da li želi da pohađa klasičan program ili Rockschool program.

Rockschool program:

Rockschool je engleski ispitni odbor za popularnu muziku, svetskog autoriteta na polju kvalifikacija iz moderne muzike i zastpljen je u 44 države u svetu.

Program podrazumeva pripreme po RSL programu uz odgovarajuću literaturu, knjige i matrice koje su snimane u najboljim britanskim studijima.

Polaznici mogu steći sertifikate i diplome završno sa Level A za učenike osnovnih i srednjih škola, a nakon toga i Level 4 i Level 6 za profesionalne muzičare. Moguće je polagati jedan do dva nivio godišnje.

Na RSL nivoima, kandidati ostvaruju UCAS poene koji im pomažu prilikom upisa fakulteta u UK. RSL je akreditovan od strane Ofqual (England, Wales), CCEA (Northern Ireland), kao i SQA (Scotland). Svojom strukturom su usklađeni sa Evropskim obrazovnim Okvirom (EQF). Ovo znači da deca završavajući ove nivoe u našoj školi mogu steći uslov da studiraju popularnu muziku u inostranstvu.

Cena za 4 časa u kontinuitetu iznosi 7000 dinara (4 časa od 45 minuta)

Cena za 8 časova u kontinuitetu iznosi 10 000 dinara (8 časova od 45 minuta)

Nastava je individualna

Uplata se vrši na prvom času

Program vodi profesor Matija Bajić

 

Program državne muzičke škole

Program podrazumeva pripremu kompozicija klasične muzike. Uporedo na časovima instrumenta učenik priprema i predmet solfeđo koji se pored gitare takođe polaže na ispitu.

Učenik može polagati jedan ili dva ispita godišnje, u zavisnosti od interesovanja i posvećenosti.

Nastava se može pohađati jednom ili dva puta nedeljno.

Cena za 4 časa u kontinuitetu iznosi 7000 dinara (4 časa od 45 minuta)

Cena za 8 časova u kontinuitetu iznosi 10 000 dinara (8 časova od 45 minuta)

Nastava je individualna

Uplata se vrši na prvom času

Program vodi profesor Matija Bajić

U Artistikum centru i odrasli mogu pohađati nastavu.

Cena za odrasle: 2000,00 rsd po času (sat vremena)

Predavač : Matija Bajić

Gitara