Started on January 1, 1970 Subota
Pevanje_Teen_Pop

Škola pevanja po RSL metodi

od 6000rsd/mesečno

Opis programa

Na programu će se polaznici na najbolji i najtemeljniji način upoznati sa svim „tajnama“ pevanja.

Oblasti učenja:

– Upoznavanje sa anatomijom tela glasa

– Različite tehnike disanja koje su neophodne kako bismo koristili pevački aparat ispravno

– Izgovor, pravilna dikcija

– Vokalni registri (Falset, flauta registar, govorni registar)

– Ostali pevački elementi (raspon glasa, kvalitet tona, vibrato)

– Osnovna teorija muzike – solfedjo

Program PEVANJE u Artistikum centru omogućava svakom polazniku da se priprema za ispite Londonskog programa za popularnu muziku RSL.

Rockschool je engleski ispitni odbor za popularnu muziku, svetskog autoriteta na polju kvalifikacija iz moderne muzike i zastpljen je u 44 države u svetu.

Program podrazumeva pripreme po RSL programu uz odgovarajuću literaturu, knjige i matrice koje su snimane u najboljim britanskim studijima.

Polaznici mogu steći sertifikate i diplome završno sa Level A za učenike osnovnih i srednjih škola, a nakon toga i Level 4 i Level 6 za profesionalne muzičare.

Na RSL nivoima, kandidati ostvaruju UCAS poene koji im pomažu prilikom upisa fakulteta u UK. RSL je akreditovan od strane Ofqual (England, Wales), CCEA (Northern Ireland), kao i SQA (Scotland). Svojom strukturom su usklađeni sa Evropskim obrazovnim Okvirom (EQF). Ovo znači da deca završavajući ove nivoe u našoj školi mogu steći uslov da studiraju popularnu muziku u inostranstvu.

Grupna nastava 6000 dinara mesečno

8 časova pevanja mesečno

2 javna nastupa u toku semestra

Završni ispit se plaća posebno

Nastava je poluindividualna (do 5 polaznika)Uplata se vrši na prvom času

Individualna nastava  8000 dinara

4 časa pevanja mesečno

2 javna nastupa u semestru

Završni ispit se plaća posebno

Individualna nastava 14000 dinara

8 časova pevanja mesečno

2 javna nastupa u semestru

Završni ispit se plaća posebno

Program vodi diplomirani profesor pevanja sa iskustvom u pop rock jazz i operskom pevanju, Mina Gligorić.

 

Pevanje Teen pop
[/vc_row