Started on January 1, 1970

Škola violine

7000 rsd/mesečno

Opis programa

Program je namenjen deci predškoloskog i školskog uzrasta od 5 godina i starijoj, kao i odraslima. Deca koja žele da sviraju i steknu diplomu mogu da polažu ispite u državnoj muzičkoj školi. Časovi se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta.
Nastava je individualna i prilagođena uzrastu deteta. Sa mlađom decom se kroz igru uče pesmice i note. Deca imaju mogućnost da polažu ispite u državnoj muzičkoj školi a da se pripremaju u našem centru. Ukoliko polaznik želi da svira popularnu pop i rock muziku na violini to je takođe moguće. Nastava se realizuje po britanskom Rockschool programu i na kraju svakog semestra polaznici polažu ispit pred inostranom komisijom. Moguće je polagati najviše dva nivoa (razreda) u toku jedne školske godine. Školovanje traje šest godina i podrazumeva 4 ili 8 individualnih časova mesečno. Termini se zakazuju u dogovoru sa profesorom.
Cena programa:

– 7.000 dinara – 4 časa od 45 minuta, frekventnost pohađanja nastave je jednom nedeljno. Mogućnost pohađanja nastave solfeđa jednom nedeljno uz doplatu od 1.000 dinara (4 časa solfeđa od 45 minuta, grupna nastava).
– 10.000 dinara – 8 časova od 45 minuta, frekventnost pohađanja nastave je dva puta nedeljno. Mogućnost pohađanja nastave solfeđa jednom nedeljno uz doplatu od 1.000 dinara (4 časa solfeđa od 45 minuta, grupna nastava).
– 8.000 dinara – Nastava za odrasle, 4 časa od 45 minuta, frekventnost pohađanja nastave je dva puta nedeljno. Mogućnost pohađanja nastave solfeđa jednom nedeljno uz doplatu od 1.000 dinara (4 časa solfeđa od 45 minuta, grupna nastava).

Violina