Started on January 1, 1970
Untitled design (2)

Škola violine

od 7000 rsd/mesečno

Opis programa

Poštovani roditelji i deco, sa zadovoljstvom Vam predstavljamo program učenja violine po uzoru na već primenjene metode (Colour strings, Suzuki).

Program je namenjen deci predškoloskog i školskog uzrasta od 5 god i starijoj. Deca koja žele da sviraju i steknu diplomu mogu da polazu ispite u državnoj muzičkoj školi. Časovi se održavaju dva puta nedeljno u trajanju od 30 ili 45 minuta, u zavisnosti od uzrasta deteta.
Nastava je individualna i prilagođena uzrastu deteta. Sa mladjom decom se kroz igru uče pesmice i note po metodi Colour strings. Osnivac metode je Geza Szilvay, mađarski violinista i profesor na univerzitetu u Helsinkiju. Ovom metodom je uspešno povezao razvoj muzičkog sluha, intelekta, instrumentalne tehnike i emocionalnog sveta deteta.
Školivanje traje šest godina i podrazumeva 8 individualnih časova mesečno. Termini se zakazuju u dogovoru sa profesorom.
Cena programa:
– 7000 dinara – 8 časova od 30 minuta, frekventnost pohađanja nastave je dva puta nedeljno. Mogućnost pohađanja nastave solfeđa jednom nedeljno uz doplatu od 1000 dinara (4 časa solfeđa od 45 minuta, grupna nastava).

– 10.000 dinara – 8 časova od 45 minuta, frekventnost pohađanja nastave je dva puta nedeljno. Mogućnost pohađanja nastave solfeđa jednom nedeljno uz doplatu od 1000 dinara (4 časa solfeđa od 45 minuta, grupna nastava).

predavač: Ana Vujadinović