Naš tim

Mi ne podučavamo dečiji um već mu pomažemo da se sam razvije.
U procesu edukacije u potpunosti uvažavamo individualnost svakog polaznika i kao predavači imamo ulogu posrednika između pojedinca i umetnosti, pri čemu nastojimo da ne osporimo njihovu inicijativu i slobodu izražavanja.

Naš tim

Profesor pevanja
Predavač na likovnim radionicama
Asistent na modnom dizajnu
Predavač na muzičkim radionicama
Profesor violine
Profesor klavira
Profesor gitare
Osnivač i menadžer centra
Osnivač, profesor klavira i pevanja
Osnivač i profesor slikarstva
Profesor modnog dizajna
Profesor solfeđa
Profesor klavira
Profesor concept art-a i ilustracije
Profesor klavira
Profesor pevanja
Profesor harfe