Zašto je stvaralaštvo važno?

Stvaralaštvo ili kreativnost se najšire gledano izražava u čovekovoj sposobnosti samoostvarivanja u svetu koji
ga okružuje, u konstruktivnom i produktivnom mišljenju i ponašanju kojim unosi promene u ovaj svet, a time i
u samoga sebe.
Prepoznatljive osobine koje kreativna, stvaralačka osoba ima su sledeće:

  • fluentnost ideja
  • fleksibilnost
  • originalnost
  • neukalupljenost
  • divergentno mišljenje
  • intelektualna inicijativa

Dečije stvaralaštvo i kreativnost značajne su poluge u sveukupnom dečijem razvoju.
„Dečije sposobnosti su mnogo veće nego što možemo i da zamislimo!“
Pružimo deci mogućnost da samostalno nešto stvore, da ih ne prekidamo i ne ispravljamo.
„Pomozi mi da uradim sam!“
Fokusiramo se na učenje koje je bazirano na iskustvenom doživljaju i uverenju da se deci moraju ostaviti
neograničene mogućnosti u traženju načina da izraze sebe. Osećaj samostalnosti je direktno povezan sa
uspehom u porodici, vrtiću, školi, životu itd.
U savremenom svetu, kada obrazovanjem sve više dominiraju tabele na kojima se porede ocene i akademski
učinak, umetnost predstavlja jednu od poslednjih oblasti gde je deci dopušteno da istinski istražuju i donose
samostalne odluke.
Umetničke aktivnosti mogu da pomognu u najširem smislu
„Ako decu ne naučimo ničemu osim pukih informacija, osudili smo ih na neuspeh.“
Od stimulisanja čula i sticanja samopouzdanja, do razvoja socijalnih sposobnosti kod deteta, kao i sposobnosti
za rešavanje problema. U dečijoj psihologiji, umetnost zauzima veoma značajno mesto. Podstiče decu ka
maštovitosti , razvijanju divergencije i prikazivanju svog ličnog doživljaja kako u emocionalnom tako i u
psihološkom smislu.
Ne uzimajte umetničke kreacije vašeg deteta zdravo za gotovo
Umesto da ih posmatrate samo kao finalni proizvod , obratite pažnju na ono što dečijoj kreaciji daje pravi
smisao, a to je kreativni proces. Treba se boriti za korisno utrošeno vreme i ne dozvoliti da se potisnu
kreativnost i znatiželja kod dece, naročito u ispoljavanju intelektualnih sposobnosti u kojima će uvideti kvalitet
i potrebu ka iskazivanju i realizovanju svojih umetničkih potencijala.

Umetnost pomaže detetu na putu ka samostalnosti
Jedna od mnogih prednosti umetnosti leži u tome što se ona može primeniti za stimulisanje čula i podsticanje
prirodne radoznalosti dece. Ona omogućuje detetu da kreira sopstveni put u istraživanju ideja i koncepata,
kao na primer kada otkriva efekte mešanja boja, kombinacije oblika ili razlike između teksture materijala. Deca
otkrivaju radeći stvari, što podrazumeva spoznaju šta nije moguće, a šta je moguće uraditi.
Razvijanje intelekta i podsticaj druželjubivosti
Deleći materijale i sarađivajući na timskim kreativnim projektima, deca uče da sarađuju sa drugima,
pregovaraju i rade kao tim. Tako im postaje lakše da razumeju sebe, a i druge.
Umetnost razvija i povezuje motorni sistem mozga, razvija čulo vida i sluha, snaži koordinaciju, koncentraciju i
memoriju. Fini pokreti prstiju, šake i zgloba šake koje dete izvodi dok drži četkicu, svira instrument, crta i boji,
pomažu pri razvoju motornih sposobnosti dece.
Zaključna misao – kreativni apel
Današnji naučnici su u situaciji da, kao nikada do sad, protumače na koji način mozak funkcioniše. Oni znaju
da bogato iskustvo stvara „bogat mozak“, kao i da beba dolazi na svet pripremljena za prihvatanje različitih
stimulacija. Ova činjenica izbacuje u prvi plan ulogu roditelja, koji treba da svom detetu omogući brojna,
svakodnevna i obogaćena iskustva, koja će podstaći razvoj detetovog uma.
Osim što je izuzetan doživljaj, muzikom i umetnošću roditelji mogu da podstaknu intelektualni razvoj svog
deteta, uvećaju njegov kapacitet za učenje i na divan način obogate njihov život.

Fotografija: Ana Marković @la.lanna

Leave a comment