Tag: rani razvoj deca i muzika

Četiri razloga zbog kojih bi trebalo uključiti muziku u rani razvoj deteta

Četiri razloga zbog kojih bi trebalo uključiti muziku u rani razvoj deteta

1. Umetnost angažuje decu kroz multisenzorno učenje Deca prirodno reaguju na mogućnost muiltisenzornog učenja, kao što su muzika i vizuelne umetnosti. Svako od naših pet čula (vid, miris, ukus, dodir) aktivira specifične neurone u mozgu. Za malu decu, multisenzorne aktivnosti pružaju više mogućnosti za učenje nego aktivnosti samo jednim čulom jer se veći deo mozga uključuje pri učenju. Na primer, na časovima muzike deca doživljavaju multisenzorno učenje kada slušaju i imitiraju životinjske zvukove glasom ili instrumentom, vide životinje u priči , a zatim…