Mirko Jeremić

Profesor solfeđa
Brief info

Mirko Jeremić (1993) je završio osnovne studije Muzičke pedagogije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu 2015. godine i master akademske studije Muzičke teorije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu 2016. godine.

Zaposlen je u OMŠ „Nevena Popović“ iz Beograda kao nastavnik i stručni saradnik - nototekar. Bio je angažovan kao saradnik Odbora za zaštitu srpske muzičke baštine Srpske akademije nauka i umetnosti od 2017. do 2020. godine gde je radio na poslovima prikupljanja i arhiviranja partitura srpskih kompozitora i kreiranja baze podataka srpskih kompozitora. Održao je više javnih predavanja (Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, MŠ „Mihailo Vukdragović“ u Šapcu, Narodna biblioteka Srbije, Udruženje nastavnika muzičke kulture Srbije, Muzička omladina Kragujevca i dr.) i učestvuje na naučnim skupovima (Kragujevac, Banja Luka, Niš, Istočno Sarajevo). Nekoliko njegovih radova objavljeno je u međunarodnim i nacionalnim zbornicima i naučnim časopisima.

Oblasti njegovog istraživanja predstavljaju srpska umetnička muzika, žanr opere i vokalna muzika, kao i pitanja iz muzičke pedagogije sa posebnim akcentom na osavremenjivanje nastave. Bio je angažovan kao saradnik pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i kao organizator sektora opere i baleta u Operi i teatru Madlenianum.

preporučeno

Programi Mirka Jeremića

Škola klavira

Time:
Days of Week:
od 6000 rsd /mesečno