Olja Njaradi

Fonoped, profesor dikcije
Brief info

Rođena je 1985. godine u Subotici. 1999. je završila osnovno muzičko obrazovanje u “Muzičkoj školi” u Subotici. 2010. je završila Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu i stekla zvanje master defektolog – logoped.
2011. je završila pripravnički staž u Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, gde je specijalizirala fonopediju.
Nakon završetka osnovne muzičke škole, uporedo sa formalnim obrazovanjem, nastavlja da se bavi muzikom kao vokalna izvođačica tradicionalnog pevanja u grupama “Iskon” iz Subotice, i “Teodulija” i “Belo platno” iz Beograda. Takođe, bila je članica hora duhovne muzike “Melodi” iz Beograda i vokalna solistkinja benda autorske muzike “Cadabra” iz Subotice.
Ima dugogodišnje iskustvo bavljenja savremenim baletom. Veruje u neraskidivu vezu muzike i plesa, glasa i pokreta, jer ritam i melodija muzike određuju meru i amplitudu pokreta u plesu, a sami pokreti su ono što generiše i podržava glas. Ova veza je ono što u svom radu nastavlja da istražuje.

preporučeno

Programi Olje Njaradi

Škola pevanja

Marija Aranđelović, Mina Gligorić, Ivana Adžić i Olja Njaradi
Time: Subota u 11.15
Days of Week: Subota
od 6000 rsd/mesečno