1.Kao Centar za edukaciju i razvoj umetnosti, Artistikum se bavi podučavanjem polaznika iz oblasti likovne i muzičke umetnosti. Zašto baš likovna i muzička umetnost? Kojom idejom se vodite u procesu edukovanja polaznika?

Udružena umetnost je ona koja pobeđuje. Osnivači ove škole, dve mlade i perspektivne umetnice, slikarka Ana Đapović i pijanistkinja Marija Aranđelović došle su na ideju da udrženim snagama spoje dve umetnosti naizgled udaljene, a zapravo toliko bliske. Međusobnim dopunjavanjem ove dve umetnosti mogu probuditi naš um i čula mnogo bolje nego što bi to mogle zasebno.

Škola Artistikum nastoji da kod mladih polaznika razvije maštovitost i osećaj za stvaranje koji su od velikog značaja za razvoj svakog deteta. Koristeći se odgovarajućom stručnom metodologijom nastojimo da njihov potencijal prepoznamo sa ciljem sistematičnog razvoja, napretka i praktične primene. Aristikum pruža dinamično i izazovno okruženje u kojem učenici stiču brojna iskustva i praksu iz oblasti muzike i primenjene umetnosti. Težimo jačanju i negovanju stvaralačkih potencijala i razvoju principa umetničkog uma, kroz igru i interaktivnu zabavu.

2. Kako razvoj stvaralačkih potencijala i “umetničkog uma ” utiče na kognitivne sposobnosti polaznika i čemu nas uči?

Prednost usvajanja i razvoja principa “umetničkog uma” odražava se u čovekovoj sposobnosti samoostvarivanja u svetu koji ga okružuje, u konstruktivnom i produktivnom mišljenju i ponašanju kojim unosi promene u ovaj svet, a time i u samoga sebe.

U Artistikumu deca se susreću sa raznim zadacima koji će podstaći njihovu sposobnost da primećuju,  istražuju i rešavaju probleme koji ih okružuju.

Usvajanje i razvijanje principa umetničkog uma pomaže pojedincu da svakom životnom i profesionalnom zadatku prilazi sa ciljem stvaranja remek dela.

3. Da li postoji ograničenje u vidu starosne dobi – kome je Artistikum namenjen?

Artistikum je namenjen polaznicima uzrasta od 4 do 19 godina koji su podeljeni u 4 starosne grupe. Pored slikanja, vajanja, radionice klavira i pevanja, ono po čemu se Artistikum posebno ističe jeste likovno – muzička radionica „Mali istraživači” namenjena deci uzrasta od 4 do 7 godina. Ona predstavlja spoj likovnih i muzičkih aktivnosti i zavređuje posebnu pažnju kod dece i njihovih roditelja zbog svoje efikasnosti i raznovrsnosti.