U poseti: Japanski slikar Jasunari Ishida

U poseti Artistikum centra bio je gostujući profesor iz Japana, Jasunari Ishida. U saradnji sa udruženjem „Široka staza“ organizovali smo čas za naše đake gde je Jasunari predstavio kulturu Japana i način kako on radi sa decom. Radili smo u tehnici akvarela, pastela i uživali u njegovom prenošenju znanja.

Jasunari Ishida

Rođen je 1964. godine u Kjotu, a trenutno živi u gradu Otsu.

Osim što već godinama radi kao snimatelj, bavi se i slikarstvom. Postao je profesionalni slikar 2014. godine. Njegovi radovi prikazani su na brojnim samostalnim i grupnim izložbama sa fokusom na transparentne akvarele u čemu je izuzetno dobar. Od samostalne izložbe u Srbiji 2015. godine, počeo je da sarađuje i sa umetnicima širom sveta.

Pokrenuo je dobrovoljnu grupu “Plavi dečiji atelje” 2016. godine i postao njen predstavnik. Održava dečije radionice i učestvuje u razmeni izložbi u Srbiji i Japanu.

http://yasunariart.hatenablog.com

Udruženje „Široka staza“

Početak rada Udruženja ljubitelja umetnosti Široka staza vezan je za 1996. godinu i ljude koji su se u to vreme okupljali oko Bclub-a u Zemunu. Najpre organizovanjem putopisnih i književnih večeri u okviru kluba, a kasnije i izložbi, pozorišnih predstava, predavanja, muzičkih i drugih večeri, prvobitna ideja polako je evoluirala u jednu jasnu, ali otvorenu koncepciju rada kakvu udruženje ima danas.

Najveći deo njihovih dosadašnjih aktivnosti bio je vezan za izložbene i klupske prostore Zemuna, iako se radilo i van njega. Stoga je cilj njihovog rada definisan vrlo opšte: kao proširenje kulturnog prostora. U sadržinskom smislu, ovo podrazumeva proširenje kulturne ponude Beograda raznovrsnim manifestacijama koje udruženje redovno organizuje. Sa profesionalne strane, omogućava domaćim umetnicima da se pojave u inostranstvu, a stranim da rade u našoj zemlji. Kada su u pitanju oni kojima se obraćamo, njihov rad vođen je idealom o širokoj dostupnosti kulture. Sa stanovišta stvaralaštva, proširenje kulturnog prostora podrazumeva korišćenje različitih klasičnih umetničkih tehnika, ali i primenu savremenih tehnologija i medija.

https://sirokastaza.wordpress.com/